Menü

SILVEROXY-A

Gıda

SILVEROXY-A

Gıda

Geniş spektrumludur. Kokusuz, tatsız ve renksizdir. Toksik olmayan doğal elementlere

ayrışabilir. SILVEROXY-A içeriği ve üretim teknolojisi ile birlikte, üretim yapılan gıda

tesislerinde, işleme odalarında ve gıda depolama yerlerinde, buralarda kullanılan tesisat,

ekipman ve makinalarda planlı ve düzenli uygulamalar sonucunda kullanılması halinde

ortamdaki hijyen artmasına aynı zamanda sağlıklı çalışma alanlarına sahip olunabilecek

lokasyonların oluşmasını sağlayacaktır.

Geniş öldürme spektrumuna sahiptir ve kalıntı bırakmaz. Ayrıca düşük toksisite

özelliğinde olduğundan durulama gerektirmez. Aseptik dolum tesislerinde özellikle

kullanılır. Peroksitler, dezenfektan etkilerini “oksidasyon” yoluyla gösterirler. H2O2

yalnız yüzeysel dezenfeksiyon amacıyla kullanılmayıp, tropik ve subtropik kuşağın

ülkelerinde konservasyon maddesi olarak da sütlere katılır. H2O2 'nin dezenfektan etkisi,

biyofilm tabakasını ortadan kaldırır.

Kaliteli ve sağlıklı bir üretimde çevre ve çalışanların temiz ve sağlıklı olması

gerektiği gibi, işletmede de gerçekleştirilecek etkin dezenfeksiyon büyük bir önem

taşımaktadır. Mikroorganizma bulaşması ve yayılması ile bunların olumsuz etkilerinin

önlenmesinde dezenfeksiyonun büyük bir rolü bulunmaktadır.

Gıda sanayisinde kaliteli ve güvenli bir ürün elde edilmesi, iyi bir teknolojinin

yanısıra işlemeye uygun, sanitasyon programının uygulamasıyla gerçekleştirilebilir. Kaliteli

ve sağlıklı bir üretimde çevre ve çalışanların temiz ve sağlıklı olması gerektiği gibi,

işletmedeki alet–ekipman ve tüm yüzeylere etkin ve periyodik dezenfeksiyon işlemi söz

konusudur. Ham maddenin işletmeye girmesinden son ürün elde edilmesine kadar üretimin

tüm aşamalarında, ürüne çeşitli kaynaklardan mikroorganizma kontaminasyonu söz

konusudur. Mikroorganizma faaliyetleri sonucu işlenen üründe yapı, tat ve aroma

değişebilmekte, böylece kalite düşmektedir. Diğer yandan gıda maddesinde çok sayıda

mikroorganizma bulunması pastörizasyon ve sterilizasyon gibi ısıl işlemlerin uygulanmasını

da güçleştirmektedir. Bu gibi durumlar işletmelerde ekonomik kayıplara neden olduğu gibi,

kontamine olmuş gıdaların tüketilmesi insan sağlığı açısında da sorunlar yaratacaktır.

Mikroorganizma kontaminasyonu ve yayılması ile olumsuz etkilerinin önlenmesinde

dezenfeksiyon önemli rol oynamaktadır. Temizleme işlemi ve dezenfeksiyon beraber

uygulandığında gıda ile temas eden alet-ekipman ve çeşitli yüzeylerdeki bütün kir ve gıda

artıklarının uzaklaştırılması ve bunların mikroorganizmalar için çoğalma ortamı şekline

dönüşmesinin önüne geçilecektir. Böylelikle gözle görülen kir ve artıkların yanısıra gözle

görülmeyen mikroorganizmaların önemli bir kısmının da uzaklaştırılması sağlanmış olur.

Sadece temizleme ile yerinden çıkarılıp serbest hale getirilen bakteriler, daha geniş

bir yüzeye yayılmakta ve üremelerini yeni ortamda devam ettirmektedirler. Bunların

öldürülmesi ancak bakterisit özelliğe sahip dezenfeksiyon maddeleri ile olmaktadır.

Geniş spektrumludur. Kokusuz, tatsız ve renksizdir. Toksik olmayan doğal elementlere

ayrışabilir. SILVEROXY-A içeriği ve üretim teknolojisi ile birlikte, üretim yapılan gıda

tesislerinde, işleme odalarında ve gıda depolama yerlerinde, buralarda kullanılan tesisat,

ekipman ve makinalarda planlı ve düzenli uygulamalar sonucunda kullanılması halinde

ortamdaki hijyen artmasına aynı zamanda sağlıklı çalışma alanlarına sahip olunabilecek

lokasyonların oluşmasını sağlayacaktır.

Geniş öldürme spektrumuna sahiptir ve kalıntı bırakmaz. Ayrıca düşük toksisite

özelliğinde olduğundan durulama gerektirmez. Aseptik dolum tesislerinde özellikle

kullanılır. Peroksitler, dezenfektan etkilerini “oksidasyon” yoluyla gösterirler. H2O2

yalnız yüzeysel dezenfeksiyon amacıyla kullanılmayıp, tropik ve subtropik kuşağın

ülkelerinde konservasyon maddesi olarak da sütlere katılır. H2O2 'nin dezenfektan etkisi,

biyofilm tabakasını ortadan kaldırır.

Kaliteli ve sağlıklı bir üretimde çevre ve çalışanların temiz ve sağlıklı olması

gerektiği gibi, işletmede de gerçekleştirilecek etkin dezenfeksiyon büyük bir önem

taşımaktadır. Mikroorganizma bulaşması ve yayılması ile bunların olumsuz etkilerinin

önlenmesinde dezenfeksiyonun büyük bir rolü bulunmaktadır.

SİLVEROXY-A; gıdaların raf ömrünü ve kalitesini olumsuz yönde etkileyen

mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasını sağlayarak tüm yüzeylerin dezenfeksiyonunda ve

hava dezenfeksiyonunda “ TEK ÜRÜNLE GÜVENLİ ÇÖZÜM” olarak kullanılmaktadır.

Aktif oksijen bazlıdır, kolloidal gümüş ile stabilize edilmiş hidrojen peroksit içerir.

Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar.

Geniş etki spektrumuna sahiptir.

Bakterisidal, virusidal, sporosidal, fungusidal, amibisidal etkilidir.

Renksiz, kokusuzdur. Rahatsız edici renk, koku ve tat oluşturmaz ve stabildir

% 99,9 dan fazla biyolojik olarak yıkımlanır.

Reaksiyondan sonra suya ve oksijene dönüşür.

Toksik değildir.

Çevrede kalıntı bırakmaz

Düşük dozlarda yüksek düzeyde etki gösterir.

Uygulama dozlarında korozif değildir.

Doğaya ve insana dost dezenfektandır.

Güçlü etkili güvenli bir dezenfektandır.

Yer-yüzey, alet-ekipman ve hava dezenfeksiyonunda TEK ÜRÜN olarak kullanılır.

Farklı ürünler için stok maliyetinizi ortadan kaldırır.

Konsantre dezenfektandır. Ekonomiktir.

Spreyleme aletleri, El pompası, el ulv cihazı, dozajlama pompası vb aletlerle kullanıma uygundur.

 


Gıda
  • güvenli bir ürün elde edilmesi,

Paylaş