Menü

Gıda

Gıda

Geniş spektrumludur. Kokusuz, tatsız ve renksizdir. Toksik olmayan doğal elementlere ayrışabilir. SILVEROXY-A içeriği ve üretim teknolojisi ile birlikte, üretim yapılan gıda tesislerinde, işleme odalarında ve gıda depolama yerlerinde, buralarda kullanılan tesisat, ekipman ve makinalarda planlı ve düzenli uygulamalar sonucunda kullanılması halinde ortamdaki hijyen artmasına aynı zamanda sağlıklı çalışma alanlarına sahip olunabilecek lokasyonların oluşmasını sağlayacaktır.

Geniş öldürme spektrumuna sahiptir ve kalıntı bırakmaz. Ayrıca düşük toksisite özelliğinde olduğundan durulama gerektirmez. Aseptik dolum tesislerinde özellikle kullanılır. Peroksitler, dezenfektan etkilerini “oksidasyon” yoluyla gösterirler. H2O2 yalnız yüzeysel dezenfeksiyon amacıyla kullanılmayıp, tropik ve subtropik kuşağın ülkelerinde konservasyon maddesi olarak da sütlere katılır. H2O2 'nin dezenfektan etkisi, biyofilm tabakasını ortadan kaldırır.

Kaliteli ve sağlıklı bir üretimde çevre ve çalışanların temiz ve sağlıklı olması gerektiği gibi, işletmede de gerçekleştirilecek etkin dezenfeksiyon büyük bir önem taşımaktadır. Mikroorganizma bulaşması ve yayılması ile bunların olumsuz etkilerinin önlenmesinde dezenfeksiyonun büyük bir rolü bulunmaktadır.

Gıda sanayisinde kaliteli ve güvenli bir ürün elde edilmesi, iyi bir teknolojinin yanısıra işlemeye uygun, sanitasyon programının uygulamasıyla gerçekleştirilebilir. Kaliteli ve sağlıklı bir üretimde çevre ve çalışanların temiz ve sağlıklı olması gerektiği gibi, işletmedeki alet–ekipman ve tüm yüzeylere etkin ve periyodik dezenfeksiyon işlemi söz konusudur. Ham maddenin işletmeye girmesinden son ürün elde edilmesine kadar üretimin tüm aşamalarında, ürüne çeşitli kaynaklardan mikroorganizma kontaminasyonu söz konusudur. Mikroorganizma faaliyetleri sonucu işlenen üründe yapı, tat ve aroma değişebilmekte, böylece kalite düşmektedir. Diğer yandan gıda maddesinde çok sayıda mikroorganizma bulunması pastörizasyon ve sterilizasyon gibi ısıl işlemlerin uygulanmasını da güçleştirmektedir. Bu gibi durumlar işletmelerde ekonomik kayıplara neden olduğu gibi, kontamine olmuş gıdaların tüketilmesi insan sağlığı açısında da sorunlar yaratacaktır.

Mikroorganizma kontaminasyonu ve yayılması ile olumsuz etkilerinin önlenmesinde dezenfeksiyon önemli rol oynamaktadır. Temizleme işlemi ve dezenfeksiyon beraber uygulandığında gıda ile temas eden alet-ekipman ve çeşitli yüzeylerdeki bütün kir ve gıda artıklarının uzaklaştırılması ve bunların mikroorganizmalar için çoğalma ortamı şekline dönüşmesinin önüne geçilecektir. Böylelikle gözle görülen kir ve artıkların yanısıra gözle görülmeyen mikroorganizmaların önemli bir kısmının da uzaklaştırılması sağlanmış olur.

Sadece temizleme ile yerinden çıkarılıp serbest hale getirilen bakteriler, daha geniş bir yüzeye yayılmakta ve üremelerini yeni ortamda devam ettirmektedirler. Bunların öldürülmesi ancak bakterisit özelliğe sahip dezenfeksiyon maddeleri ile olmaktadır.

Geniş spektrumludur. Kokusuz, tatsız ve renksizdir. Toksik olmayan doğal elementlere ayrışabilir. SILVEROXY-A içeriği ve üretim teknolojisi ile birlikte, üretim yapılan gıda tesislerinde, işleme odalarında ve gıda depolama yerlerinde, buralarda kullanılan tesisat, ekipman ve makinalarda planlı ve düzenli uygulamalar sonucunda kullanılması halinde ortamdaki hijyen artmasına aynı zamanda sağlıklı çalışma alanlarına sahip olunabilecek lokasyonların oluşmasını sağlayacaktır.

Geniş öldürme spektrumuna sahiptir ve kalıntı bırakmaz. Ayrıca düşük toksisite özelliğinde olduğundan durulama gerektirmez. Aseptik dolum tesislerinde özellikle kullanılır. Peroksitler, dezenfektan etkilerini “oksidasyon” yoluyla gösterirler. H2O2 yalnız yüzeysel dezenfeksiyon amacıyla kullanılmayıp, tropik ve subtropik kuşağın ülkelerinde konservasyon maddesi olarak da sütlere katılır. H2O2 'nin dezenfektan etkisi, biyofilm tabakasını ortadan kaldırır.

Kaliteli ve sağlıklı bir üretimde çevre ve çalışanların temiz ve sağlıklı olması gerektiği gibi, işletmede de gerçekleştirilecek etkin dezenfeksiyon büyük bir önem taşımaktadır. Mikroorganizma bulaşması ve yayılması ile bunların olumsuz etkilerinin önlenmesinde dezenfeksiyonun büyük bir rolü bulunmaktadır.

SİLVEROXY-A; gıdaların raf ömrünü ve kalitesini olumsuz yönde etkileyen mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasını sağlayarak tüm yüzeylerin dezenfeksiyonunda ve hava dezenfeksiyonunda “ TEK ÜRÜNLE GÜVENLİ ÇÖZÜM” olarak kullanılmaktadır.

• Aktif oksijen bazlıdır, kolloidal gümüş ile stabilize edilmiş hidrojen peroksit içerir.

• Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar.

• Geniş etki spektrumuna sahiptir.

• Bakterisidal, virusidal, sporosidal, fungusidal, amibisidal etkilidir.

• Renksiz, kokusuzdur. Rahatsız edici renk, koku ve tat oluşturmaz ve stabildir

• % 99,9 dan fazla biyolojik olarak yıkımlanır.

• Reaksiyondan sonra suya ve oksijene dönüşür.

• Toksik değildir.

• Çevrede kalıntı bırakmaz

• Düşük dozlarda yüksek düzeyde etki gösterir.

• Uygulama dozlarında korozif değildir.

• Doğaya ve insana dost dezenfektandır.

• Güçlü etkili güvenli bir dezenfektandır.

• Yer-yüzey, alet-ekipman ve hava dezenfeksiyonunda TEK ÜRÜN olarak kullanılır.

• Farklı ürünler için stok maliyetinizi ortadan kaldırır.

• Konsantre dezenfektandır. Ekonomiktir.

Spreyleme aletleri, El pompası, el ulv cihazı, dozajlama pompası vb aletlerle kullanıma uygundur.

 


Gıda
  • Güvenli bir ürün elde edilmesini amaçlar

Paylaş