Menü

İnsan Sağlığı

İnsan Sağlığı

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI:

Bakterisidal, virusidal, fungusidal, sporosidal ve amibisidal ile hastanelerde malzeme, teçhizat, mobilya, havalandırma sistemlerinin, duvar ve yüzeylerin dezenfeksiyonlarında, özel hijyen isteyen steril kritik alanların dezenfeksiyonunda üst düzey etkisi ile kalıntı bırakmadan dezenfeksiyon sağlar ve üstün dezenfektan etkisi sonucu kalıntı bırakmamasından dolayı kullanılır.

SILVERYOXY-A GENEL ÖZELLİKLERİ:

• Aktif oksijen bazlıdır, kolloid gümüş ile stabilize edilmiş Hidrojen Peroksit içerir.

• Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar.

• Geniş etki spektrumuna sahiptir.

• Bakterisidal, virusidal, sporosidal, fungusidal, amibisidal etkilidir.

• Stabildir ve depo etkilidir.

• Renksiz, kokusuzdur. Rahatsız edici renk, koku ve tat oluşturmaz.

• % 99,9 dan fazla biyolojik olarak yıkımlanır.

• Reaksiyondan sonra suya ve oksijene dönüşür.

• Toksik değildir.

• Çevrede kalıntı bırakmaz.

• Düşük dozlarda yüksek düzeyde etki gösterir.

• Kullanım dozlarında kullanıcı personele ve kullanılan materyallere olumsuz etkisi görülmez.

• Uygulama dozlarında koroziv değildir.

• Doğaya ve insana dost dezenfektandır.

• Güçlü etkili güvenli bir dezenfektandır.

• Yer-yüzey, alet-ekipman ve hava dezenfeksiyonunda TEK ÜRÜN olarak kullanılır.

• Farklı ürünler için stok maliyetinizi ortadan kaldırır.

• Konsantre dezenfektandır. Ekonomiktir.

• Spreyleme aletleri, el pompası, el ulv cihazı, dozajlama pompası vb aletlerle kullanıma uygundur.

• Test stripleri ile anında ölçümü yapılabilir.

• Avianinfluenza'ya (kuş gribi) ve domuz gribine karşı etkilidir.

• Boru sistemlerinde tam dezenfeksiyon sağlar ve biyofilm tabakasına ve Lejyonella’ya karşı etkilidir.

T.C. Sağlık Bakanlığı' ndan ruhsatlıdır.

YER YÜZEY DEZENFEKSİYONUNDA SİLVEROXY-A

Çalışma alanları hijyenik ve patojen mikroorganizmalardan arındırılmış olmalıdır. Çeşitli yollarla taşınan mikroorganizmalar ortamda uzun süre canlılığını muhafaza ettiğinden hem hastaları hem de çalışanları risk altına almaktadır. Bu yüzden dezenfeksiyon yapılacak alanların başında yer ve yüzeyler gelmektedir. SİLVEROXY-A zararlı mikroorganizmaları ortadan kaldırıp, günlük yaşam koşullarınızı hijyenik duruma getirerek en güvenli dezenfeksiyonu sağlayacaktır

HAVA DEZENFEKSİYONUNDA SİLVEROXY-A

Son yıllarda iklimlendirme üniteleri, klima santral ve ünitelerinden kaynaklı Lejyonella Hastalığı vakaları sıklaşmıştır. Mikroorganizmaların hava yoluyla bulaşabileceği ortamlarda havalandırma ünitelerinde SİLVEROXY-A kullanılarak hava dezenfeksiyonu sağlanmış olunur.

SİLVEROXY-A biyofilm tabakasına olan etkinliğinden dolayı soğutma kulelerinde ve chiller gruplarında da kullanım alanı bulmaktadır. Lejyonella etkeni çoğunlukla biyofilm tabakasında barınan ve beslenen bakterilerden biridir. Biyofilm tabakası ve Lejyonella klor ve klor bazlı dezenfektanlar tarafından yok edilememektedir. SİLVEROXY-A Lejyonella pneumonia dolayısıyla biyofilm tabakasına karşı etkili olarak kullanılmaktadır.

İLAÇ ÜRETİM TESİSLERİ ve STERİL ALANLARDA KULLANIMI

İlaç üretim tesislerinde yüzey ve ekipman dezenfektanı olarak kullanılması önerilmektedir.

Bu tesislerde çok çeşitli etken maddelerde ilaç üretilmesinden dolayı hijyen ve kimyasal bulaşıklık çok önemlidir. Bu sebeple yapısı itibariyle SİLVEROXY-A dezenfeksiyon sonrası su ve oksijene ayrışarak kesinlikle kalıntı bırakmaz. Durulama gerekmez.

İlaç üretim tesisleri için uygun bir dezenfektandır.

Doğa dostu formülasyonu sebebiyle “Kimyasal Bertaraf Prosedürünün” uygulanmasına gerek yoktur.

Hasta odaları, ameliyathane, doğumhane, yeni doğan üniteleri, küvözler, diş üniteleri cerrahi malzemeler, skopi cihazları vb. gibi tüm yüzeylerin dezenfeksiyonunda ve hava dezenfeksiyonunda TEK ÜRÜNLE GÜVENLİ ÇÖZÜM…

Kullanımda dikkat edilecek hususlar;

• Ürün saf haldeyken el ve cilde direk temastan kaçınınız.

• Göze temas halinde bol su ile yıkayınız.

• Kullanım dozlarında korozif değildir.

• Aktif oksijen bazlıdır, kolloidal gümüş ile stabilize edilmiş hidrojen peroksit içerir.

• Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar.

• Geniş etki spektrumuna sahiptir.

• Bakterisidal, virusidal, sporosidal, fungusidal, amibisidal etkilidir.

• Renksiz, kokusuzdur. Rahatsız edici renk, koku ve tat oluşturmaz ve stabildir

• % 99,9 dan fazla biyolojik olarak yıkımlanır.

• Reaksiyondan sonra suya ve oksijene dönüşür.

• Toksik değildir.

• Çevrede kalıntı bırakmaz

• Düşük dozlarda yüksek düzeyde etki gösterir.

• Uygulama dozlarında korozif değildir.

• Doğaya ve insana dost dezenfektandır.

• Güçlü etkili güvenli bir dezenfektandır.

• Yer-yüzey, alet-ekipman ve hava dezenfeksiyonunda TEK ÜRÜN olarak kullanılır.

• Farklı ürünler için stok maliyetinizi ortadan kaldırır.

• Konsantre dezenfektandır. Ekonomiktir.

Spreyleme aletleri, El pompası, el ulv cihazı, dozajlama pompası vb aletlerle kullanıma uygundur.


 İnsan Sağlığı

Paylaş