Menü

Kullanım Alanları

Tarım

SERALAR VE DİĞER TARIM ALANLARINDA KULLANIMI; SİLVEROXY-A, kök sterilizasyonu ve çimlenme devrelerinde toprakta kullanılırsa, toprağı kabartıp yumuşatarak oksijen miktarını yaklaşık %16 oranında arttırır. Bu sayede ürünün yüksek derecede oksijen ve topraktan mineral alma hızı artarak, ürün kalitesi de artmış olur. Misleme ve sisleme çalışmalarında SİLVEROXY-A kullanılarak, sera içi dezenfeksiyon da ürünlere hiç zarar vermeden yapılmış olur. Cooling sistemlerinde de SİLVEROXY-A kullanılarak yosunlanma önlenildiği gibi, steril bir iklimlendirme de sağlanmış olur. Ürünlerin saklandığı depolardaki mantar ve diğer mikroorganizmalara karşı SİLVEROXY-A kullanılarak, ihraç edilecek ürünlerin sorunsuz ve hastalıksız olması sağlanır. Kasa ve klima filtreleri, depo ve yer yüzeyleri, sera örtüleri ve kullanılan tüm alet ve ekipman, SİLVEROXY-A ile mikroorganizmalardan arındırılır. TARIM MAHSULÜNÜZ ARTIK GÜVENDE •Seralarda sorunlara neden olan Pseudomanas corrgata ,Fusaryum, Verdicilium gibi mikro organizmaların yok edilmesini sağlar. •Bakteri, virüs, yosun, sporlar ve mantarlara karşı etkili bir dezenfektandır. •Çevreye zararı yoktur. Doğada % 99,9 oranında ayrışabilir. •Sert sularda bile yüksek etki gösterir. 0 Cº ve 95 Cº aralığında güvenle uygulanabilir. •Etki alanı geniştir. Uzun ve kalıcı etkilidir. •T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatlıdır. •Dezenfeksiyon sonrasında su ve oksijen açığa çıkar. Bu sebeple kalıntı bırakmaz •Renksiz ve kokusuzdur. Solunum yollarında tahriş ve irrite edici özelliği yoktur.   Kullanımda dikkat edilecek hususlar; Ürün saf haldeyken el ve cilde direk temastan kaçınınız.Göze temas halinde bol su ile yıkayınız. Kullanım dozlarında korozif değildir.

Hayvan Sağlığı

BÜYÜKBAŞ Hayvan barınaklarının, nakil vasıtalarının, kullanılan ekipmanların ve diğer malzemelerin dezenfeksiyonunda  Sağımhanelerin ve sağım makinelerinin dezenfeksiyonunda dezenfeksiyon sonrası durulama gerektirmez. İçme ve servis suyu iyileştirilmesi  Süt tesisatı dezenfeksiyonu ve meme antisepsisi  Boru hatlarındaki yosunların giderilmesinde.  SILVEROXY-A SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİN İMALATIN YAPILDIĞI TÜM ALANLARDA KULLANILMASI MÜMKÜN OLAN VE İÇERİĞİ BAKIMINDAN YAN ETKİ GÖSTERMEYEN ETKİLİ DEZENFEKTANDIR. Süt ve Süt Ürünleri İşletmelerinde Kullanım Yerleri: •Mandıralar •Süt işleme üniteleri ve fabrikaları •Süt ile üretilen üretim tesisleri SILVEROXY-A Mandıralarınızda, süt işleme ünitelerinizde ve süt ile üretilen mamullerinizin yapıldığı; •Yerlerde yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, •Üretim ekipmanlarınızın (mikserler, tanklarınız) dezenfeksiyonunda •Dolum ünitelerinizde •Şişe yıkama sistemlerinizde •Ambalajlama ekipmanlarınızda •Boru hatlarınızda kullanmış olduğunuz kullanım suyu veya içme suyunda •Ortam hava dezenfeksiyonunda •Nakil araçlarında •Depolama alanlarında •Çalışan kıyafetlerinde •Üretim alanlarına giriş sırasında ayak havuzlarında Kullanabileceğiniz yeni nesil dezenfektandır. Kullanımda dikkat edilecek hususlar; •Ürün saf haldeyken el ve cilde direk temastan kaçınınız. •Göze temas halinde bol su ile yıkayınız. Kullanım dozlarında korozif değildir. •Aktif oksijen bazlıdır, kolloidal gümüş ile stabilize edilmiş hidrojen peroksit içerir. •Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar. •Geniş etki spektrumuna sahiptir. •Bakterisidal, virusidal, sporosidal, fungusidal, amibisidal etkilidir. •Renksiz, kokusuzdur. Rahatsız edici renk, koku ve tat oluşturmaz ve stabildir •% 99,9 dan fazla biyolojik olarak yıkımlanır. •Reaksiyondan sonra suya ve oksijene dönüşür. •Toksik değildir. •Çevrede kalıntı bırakmaz •Düşük dozlarda yüksek düzeyde etki gösterir. •Uygulama dozlarında korozif değildir. •Doğaya ve insana dost dezenfektandır. •Güçlü etkili güvenli bir dezenfektandır. Yer-yüzey, alet-ekipman ve hava dezenfeksiyonunda TEK ÜRÜN olarak kullanılır. Farklı ürünler için stok maliyetinizi ortadan kaldırır. Konsantre dezenfektandır. Ekonomiktir. Spreyleme aletleri, El pompası, el ulv cihazı, dozajlama pompası vb aletlerle kullanıma uygundur.      

İnsan Sağlığı

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI: Bakterisidal, virusidal, fungusidal, sporosidal ve amibisidal ile hastanelerde malzeme, teçhizat, mobilya, havalandırma sistemlerinin, duvar ve yüzeylerin dezenfeksiyonlarında, özel hijyen isteyen steril kritik alanların dezenfeksiyonunda üst düzey etkisi ile kalıntı bırakmadan dezenfeksiyon sağlar ve üstün dezenfektan etkisi sonucu kalıntı bırakmamasından dolayı kullanılır. SILVERYOXY-A GENEL ÖZELLİKLERİ: • Aktif oksijen bazlıdır, kolloid gümüş ile stabilize edilmiş Hidrojen Peroksit içerir.• Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar. • Geniş etki spektrumuna sahiptir. • Bakterisidal, virusidal, sporosidal, fungusidal, amibisidal etkilidir. • Stabildir ve depo etkilidir. • Renksiz, kokusuzdur. Rahatsız edici renk, koku ve tat oluşturmaz. • % 99,9 dan fazla biyolojik olarak yıkımlanır. • Reaksiyondan sonra suya ve oksijene dönüşür. • Toksik değildir. • Çevrede kalıntı bırakmaz. • Düşük dozlarda yüksek düzeyde etki gösterir. • Kullanım dozlarında kullanıcı personele ve kullanılan materyallere olumsuz etkisi görülmez. • Uygulama dozlarında koroziv değildir. • Doğaya ve insana dost dezenfektandır. • Güçlü etkili güvenli bir dezenfektandır. • Yer-yüzey, alet-ekipman ve hava dezenfeksiyonunda TEK ÜRÜN olarak kullanılır. • Farklı ürünler için stok maliyetinizi ortadan kaldırır. • Konsantre dezenfektandır. Ekonomiktir. • Spreyleme aletleri, el pompası, el ulv cihazı, dozajlama pompası vb aletlerle kullanıma uygundur. • Test stripleri ile anında ölçümü yapılabilir. • Avianinfluenza'ya (kuş gribi) ve domuz gribine karşı etkilidir. • Boru sistemlerinde tam dezenfeksiyon sağlar ve biyofilm tabakasına ve Lejyonella’ya karşı etkilidir. T.C. Sağlık Bakanlığı' ndan ruhsatlıdır. YER YÜZEY DEZENFEKSİYONUNDA SİLVEROXY-A Çalışma alanları hijyenik ve patojen mikroorganizmalardan arındırılmış olmalıdır. Çeşitli yollarla taşınan mikroorganizmalar ortamda uzun süre canlılığını muhafaza ettiğinden hem hastaları hem de çalışanları risk altına almaktadır. Bu yüzden dezenfeksiyon yapılacak alanların başında yer ve yüzeyler gelmektedir. SİLVEROXY-A zararlı mikroorganizmaları ortadan kaldırıp, günlük yaşam koşullarınızı hijyenik duruma getirerek en güvenli dezenfeksiyonu sağlayacaktır HAVA DEZENFEKSİYONUNDA SİLVEROXY-A Son yıllarda iklimlendirme üniteleri, klima santral ve ünitelerinden kaynaklı Lejyonella Hastalığı vakaları sıklaşmıştır. Mikroorganizmaların hava yoluyla bulaşabileceği ortamlarda havalandırma ünitelerinde SİLVEROXY-A kullanılarak hava dezenfeksiyonu sağlanmış olunur. SİLVEROXY-A biyofilm tabakasına olan etkinliğinden dolayı soğutma kulelerinde ve chiller gruplarında da kullanım alanı bulmaktadır. Lejyonella etkeni çoğunlukla biyofilm tabakasında barınan ve beslenen bakterilerden biridir. Biyofilm tabakası ve Lejyonella klor ve klor bazlı dezenfektanlar tarafından yok edilememektedir. SİLVEROXY-A Lejyonella pneumonia dolayısıyla biyofilm tabakasına karşı etkili olarak kullanılmaktadır. İLAÇ ÜRETİM TESİSLERİ ve STERİL ALANLARDA KULLANIMI İlaç üretim tesislerinde yüzey ve ekipman dezenfektanı olarak kullanılması önerilmektedir. Bu tesislerde çok çeşitli etken maddelerde ilaç üretilmesinden dolayı hijyen ve kimyasal bulaşıklık çok önemlidir. Bu sebeple yapısı itibariyle SİLVEROXY-A dezenfeksiyon sonrası su ve oksijene ayrışarak kesinlikle kalıntı bırakmaz. Durulama gerekmez. İlaç üretim tesisleri için uygun bir dezenfektandır. Doğa dostu formülasyonu sebebiyle “Kimyasal Bertaraf Prosedürünün” uygulanmasına gerek yoktur. Hasta odaları, ameliyathane, doğumhane, yeni doğan üniteleri, küvözler, diş üniteleri cerrahi malzemeler, skopi cihazları vb. gibi tüm yüzeylerin dezenfeksiyonunda ve hava dezenfeksiyonunda TEK ÜRÜNLE GÜVENLİ ÇÖZÜM… Kullanımda dikkat edilecek hususlar; • Ürün saf haldeyken el ve cilde direk temastan kaçınınız. • Göze temas halinde bol su ile yıkayınız. • Kullanım dozlarında korozif değildir. • Aktif oksijen bazlıdır, kolloidal gümüş ile stabilize edilmiş hidrojen peroksit içerir. • Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar. • Geniş etki spektrumuna sahiptir. • Bakterisidal, virusidal, sporosidal, fungusidal, amibisidal etkilidir. • Renksiz, kokusuzdur. Rahatsız edici renk, koku ve tat oluşturmaz ve stabildir • % 99,9 dan fazla biyolojik olarak yıkımlanır. • Reaksiyondan sonra suya ve oksijene dönüşür. • Toksik değildir. • Çevrede kalıntı bırakmaz • Düşük dozlarda yüksek düzeyde etki gösterir. • Uygulama dozlarında korozif değildir. • Doğaya ve insana dost dezenfektandır. • Güçlü etkili güvenli bir dezenfektandır. • Yer-yüzey, alet-ekipman ve hava dezenfeksiyonunda TEK ÜRÜN olarak kullanılır. • Farklı ürünler için stok maliyetinizi ortadan kaldırır. • Konsantre dezenfektandır. Ekonomiktir. Spreyleme aletleri, El pompası, el ulv cihazı, dozajlama pompası vb aletlerle kullanıma uygundur.

Gıda

Geniş spektrumludur. Kokusuz, tatsız ve renksizdir. Toksik olmayan doğal elementlere ayrışabilir. SILVEROXY-A içeriği ve üretim teknolojisi ile birlikte, üretim yapılan gıda tesislerinde, işleme odalarında ve gıda depolama yerlerinde, buralarda kullanılan tesisat, ekipman ve makinalarda planlı ve düzenli uygulamalar sonucunda kullanılması halinde ortamdaki hijyen artmasına aynı zamanda sağlıklı çalışma alanlarına sahip olunabilecek lokasyonların oluşmasını sağlayacaktır. Geniş öldürme spektrumuna sahiptir ve kalıntı bırakmaz. Ayrıca düşük toksisite özelliğinde olduğundan durulama gerektirmez. Aseptik dolum tesislerinde özellikle kullanılır. Peroksitler, dezenfektan etkilerini “oksidasyon” yoluyla gösterirler. H2O2 yalnız yüzeysel dezenfeksiyon amacıyla kullanılmayıp, tropik ve subtropik kuşağın ülkelerinde konservasyon maddesi olarak da sütlere katılır. H2O2 'nin dezenfektan etkisi, biyofilm tabakasını ortadan kaldırır. Kaliteli ve sağlıklı bir üretimde çevre ve çalışanların temiz ve sağlıklı olması gerektiği gibi, işletmede de gerçekleştirilecek etkin dezenfeksiyon büyük bir önem taşımaktadır. Mikroorganizma bulaşması ve yayılması ile bunların olumsuz etkilerinin önlenmesinde dezenfeksiyonun büyük bir rolü bulunmaktadır. Gıda sanayisinde kaliteli ve güvenli bir ürün elde edilmesi, iyi bir teknolojinin yanısıra işlemeye uygun, sanitasyon programının uygulamasıyla gerçekleştirilebilir. Kaliteli ve sağlıklı bir üretimde çevre ve çalışanların temiz ve sağlıklı olması gerektiği gibi, işletmedeki alet–ekipman ve tüm yüzeylere etkin ve periyodik dezenfeksiyon işlemi söz konusudur. Ham maddenin işletmeye girmesinden son ürün elde edilmesine kadar üretimin tüm aşamalarında, ürüne çeşitli kaynaklardan mikroorganizma kontaminasyonu söz konusudur. Mikroorganizma faaliyetleri sonucu işlenen üründe yapı, tat ve aroma değişebilmekte, böylece kalite düşmektedir. Diğer yandan gıda maddesinde çok sayıda mikroorganizma bulunması pastörizasyon ve sterilizasyon gibi ısıl işlemlerin uygulanmasını da güçleştirmektedir. Bu gibi durumlar işletmelerde ekonomik kayıplara neden olduğu gibi, kontamine olmuş gıdaların tüketilmesi insan sağlığı açısında da sorunlar yaratacaktır. Mikroorganizma kontaminasyonu ve yayılması ile olumsuz etkilerinin önlenmesinde dezenfeksiyon önemli rol oynamaktadır. Temizleme işlemi ve dezenfeksiyon beraber uygulandığında gıda ile temas eden alet-ekipman ve çeşitli yüzeylerdeki bütün kir ve gıda artıklarının uzaklaştırılması ve bunların mikroorganizmalar için çoğalma ortamı şekline dönüşmesinin önüne geçilecektir. Böylelikle gözle görülen kir ve artıkların yanısıra gözle görülmeyen mikroorganizmaların önemli bir kısmının da uzaklaştırılması sağlanmış olur. Sadece temizleme ile yerinden çıkarılıp serbest hale getirilen bakteriler, daha geniş bir yüzeye yayılmakta ve üremelerini yeni ortamda devam ettirmektedirler. Bunların öldürülmesi ancak bakterisit özelliğe sahip dezenfeksiyon maddeleri ile olmaktadır. Geniş spektrumludur. Kokusuz, tatsız ve renksizdir. Toksik olmayan doğal elementlere ayrışabilir. SILVEROXY-A içeriği ve üretim teknolojisi ile birlikte, üretim yapılan gıda tesislerinde, işleme odalarında ve gıda depolama yerlerinde, buralarda kullanılan tesisat, ekipman ve makinalarda planlı ve düzenli uygulamalar sonucunda kullanılması halinde ortamdaki hijyen artmasına aynı zamanda sağlıklı çalışma alanlarına sahip olunabilecek lokasyonların oluşmasını sağlayacaktır. Geniş öldürme spektrumuna sahiptir ve kalıntı bırakmaz. Ayrıca düşük toksisite özelliğinde olduğundan durulama gerektirmez. Aseptik dolum tesislerinde özellikle kullanılır. Peroksitler, dezenfektan etkilerini “oksidasyon” yoluyla gösterirler. H2O2 yalnız yüzeysel dezenfeksiyon amacıyla kullanılmayıp, tropik ve subtropik kuşağın ülkelerinde konservasyon maddesi olarak da sütlere katılır. H2O2 'nin dezenfektan etkisi, biyofilm tabakasını ortadan kaldırır. Kaliteli ve sağlıklı bir üretimde çevre ve çalışanların temiz ve sağlıklı olması gerektiği gibi, işletmede de gerçekleştirilecek etkin dezenfeksiyon büyük bir önem taşımaktadır. Mikroorganizma bulaşması ve yayılması ile bunların olumsuz etkilerinin önlenmesinde dezenfeksiyonun büyük bir rolü bulunmaktadır. SİLVEROXY-A; gıdaların raf ömrünü ve kalitesini olumsuz yönde etkileyen mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasını sağlayarak tüm yüzeylerin dezenfeksiyonunda ve hava dezenfeksiyonunda “ TEK ÜRÜNLE GÜVENLİ ÇÖZÜM” olarak kullanılmaktadır. • Aktif oksijen bazlıdır, kolloidal gümüş ile stabilize edilmiş hidrojen peroksit içerir. • Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar. • Geniş etki spektrumuna sahiptir. • Bakterisidal, virusidal, sporosidal, fungusidal, amibisidal etkilidir. • Renksiz, kokusuzdur. Rahatsız edici renk, koku ve tat oluşturmaz ve stabildir • % 99,9 dan fazla biyolojik olarak yıkımlanır. • Reaksiyondan sonra suya ve oksijene dönüşür. • Toksik değildir. • Çevrede kalıntı bırakmaz • Düşük dozlarda yüksek düzeyde etki gösterir. • Uygulama dozlarında korozif değildir. • Doğaya ve insana dost dezenfektandır. • Güçlü etkili güvenli bir dezenfektandır. • Yer-yüzey, alet-ekipman ve hava dezenfeksiyonunda TEK ÜRÜN olarak kullanılır. • Farklı ürünler için stok maliyetinizi ortadan kaldırır. • Konsantre dezenfektandır. Ekonomiktir. Spreyleme aletleri, El pompası, el ulv cihazı, dozajlama pompası vb aletlerle kullanıma uygundur.  

Halk Sağlığı

BELEDİYE HİZMET ALANLARINDA SİLVEROXY-A KULLANIMI •ÇÖP DEPOLAMA ALANLARINDA VE ÇÖP SIZINTI SUYUNDA KOKU KONTROLÜ •ÇÖP SIZINTI SUYUNUN ARITMA ÖNCESİ BOİ, KOİ, AKM DEĞERLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de özellikle büyük yerleşim birimlerinde yaşayan insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir.Ülkemizde günde yaklaşık 65 bin ton çöp üretilmektedir. Uygun şekilde depolanmamış çöpler yeraltı ve yüzeysel su kirliliğine, haşerelerin üremesine, çevreye kötü kokuların yayılmasına, görüntü kirliliğine ve çeşitli hayvanlar vasıtasıyla taşıyıcı mikropların yayılmasına neden olmaktadır.Çöp sızıntı suyu katı atıkların içinden süzülerek bir takım kimyasal, biyolojik ve fiziksel olaylara maruz kalarak oluşur ve sızıntı suyu toplama sistemleri ile dışarıdan alınır.Katı atıkların içinden süzülen sızıntı suyu, katı atıkların muhtevasından kaynaklanan çok sayıdaki element ve bileşiği içerir. Çöp sızıntı sularının biriktirildiği alanlar koku açısından problemlidir. Ayrıca bu suların parametreleri arıtma tesisine verilmeden önce AKM, KOİ, BOİ kriterleri yönünden uygun olmalıdır.   SİLVEROXY-A KATI ATIK DEPOLAMA ALANLARINIZDA VE ÇÖP SIZINTI SUYUNDA KOKU PROBLEMİNİ GİDERİR, SIZINTI SUYUNU İYİLEŞTİRİR. ÇÖP KONTEYNIRLARI VE ÇÖP KAMYONLARININ DEZENFEKSİYONU Mevsimsel nedenler yüzünden sık sık bakteri, haşere ve koku oluşumuna neden olan konteynırların ve çöp kamyonlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi toplum sağlığı için önem taşımaktadır.   SİLVEROXY-A İLE ÇÖP KAMYONLARI VE KONTEYNIRLARINI DEZENFEKTE EDEREK, KOKU PROBLEMİNİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE GİDERİR. Kullanımda dikkat edilecek hususlar; •Ürün saf haldeyken el ve cilde direk temastan kaçınınız. •Göze temas halinde bol su ile yıkayınız. Kullanım dozlarında korozif değildir. •Aktif oksijen bazlıdır, kolloidal gümüş ile stabilize edilmiş hidrojen peroksit içerir. •Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar. •Geniş etki spektrumuna sahiptir. •Bakterisidal, virusidal, sporosidal, fungusidal, amibisidal etkilidir. •Renksiz, kokusuzdur. Rahatsız edici renk, koku ve tat oluşturmaz ve stabildir •% 99,9 dan fazla biyolojik olarak yıkımlanır. •Reaksiyondan sonra suya ve oksijene dönüşür. •Toksik değildir. •Çevrede kalıntı bırakmaz •Düşük dozlarda yüksek düzeyde etki gösterir. •Uygulama dozlarında korozif değildir. •Doğaya ve insana dost dezenfektandır. •Güçlü etkili güvenli bir dezenfektandır. •Yer-yüzey, alet-ekipman ve hava dezenfeksiyonunda TEK ÜRÜN olarak kullanılır. •Farklı ürünler için stok maliyetinizi ortadan kaldırır. Konsantre dezenfektandır. Ekonomiktir. Spreyleme aletleri, El pompası, el ulv cihazı, dozajlama pompası vb aletlerle kullanıma uygundur.